A downloadable game for Windows

Download NowName your own price

Dansk

"Jeg har sgu andet at lave end at underholde alle dem, der skal have mørbradbøf eller hvad fanden det nu er" 

I dette spil, spiller du som en slagter, der skal håndtere irriterende kunder der kommer renende, mens du skær, hakker og pakker kød. Det er en blanding af spil som Overcooked, restaurant managment spil og dansk kultur. Men det er ikke bare hvilken som helst slagter, det drejer sig nemmelig om den legandariske 81 år gamle Slagter Helge Winther fra Langeskov, som havde skarpe holdninger til det meste - og lige til det sidste. Også til sine kunder, de unge lærlinge og ikke mindst danskerne, samfundet og systemet.

TastaturXbox Controller
Bevæg HelgePiletasterVenstre Pind
InteragerXA
BrugZX
Skift sprog (ikke anbefalet)F1-
GenstartRStart

English

"I've got other things to do than entertain all those who are having sirloin steak or whatever the hell it is"

In this game, you play as a butcher, who has to deal with annoying customers while cutting, packing and mincing meat. It's a mix of Overcooked, restaurant management games and Danish culture. But it's not just any butcher, our game is a tribute to the 81 year old grumpy butcher Helge Winther from Langeskov who had sharp opinions on most things - right up to the end. Also to his customers, the young apprentices and, not least, the Danes, society and the system.

KeyboardXbox Controller
Move Helge Arrow Keys Left Stick
Interact X A
Uses Z X
Switch Language (not recommended)F1 -
RestartR Start

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

Den Vrisne Slagter 1.02.zip 36 MB

Comments

Log in with itch.io to leave a comment.

nice

Nice! Thanks for playing <3

Looks like it was a bit hard to find the Spegepølse, so I added prompts to the tutorial bit. Should hopefully be more obvious now :)